Гүүгл Аппс хэрэглэгчдэд зориулсан түгээмэл асуулт хариултууд

Гүүглийн бүтээгдэхүүнийг ашиглахад хүндрэл гарч байна уу? Хайсан хариултаа эндээс олоорой.

Google groups- бүлгэмүүд

Top Groups FAQs

Хэрэглэгч админы зөвшөөрөлгүй группуудад өөрийгээ гишүүнээр нэмж болох уу?

Хэрэглэгч аль нэг группт өөрийгээ нэмэх боломжийг та хянаж чадна. Харин хэрэглэгч группээс өөрийгээ хасч гарахаас та сэргийлж чадахгүй. Ажлын шаардлагаар "all employees" гм. тодорхой группын гишүүнээр хэрэглэгчидийг хадгалахын тулд LDAP сэрвэр болон Google Apps Directory Sync ашиглана.

Тухайн группыг үүсгэгч ажлаас гарвал яах вэ?

Групп хэвийн ажиллах болно. Та админы хувьд тухайн группыг удирдах ба анх групп үүсгэгчийн эрхийг өөр нэг хэрэглэгчид шилжүүлж чадна.

Нэг группт дээд тал нь хэдэн гишүүн байж болох вэ?

Гишүүний тоо хязгааргүй.
Дээш

Still have questions?

Contact us