Гүүгл Аппс хэрэглэгчдэд зориулсан түгээмэл асуулт хариултууд

Гүүглийн бүтээгдэхүүнийг ашиглахад хүндрэл гарч байна уу? Хайсан хариултаа эндээс олоорой.

Calendar

Calendar-тай холбоотой асуултууд

Бүлэг хүмүүст зориулж хуанли зохиож болох уу?

Болно. Байгууллагын бүх ажилтан хандаж болох эсвэл тодорхой нэгжүүдэд зориулж хуанли хийж болно. Жишээ нь, амралт зугаалгын арга хэмжээ, тогтмол зохиогддог хурал зөвөлгөөг тусгасан хуанли байж болно.

Календарийг зөөж эсвэл sync хийж болох уу?

Болно. Lotus notes, Microsoft гэх мэт өөр системд байгаа олон төрлийн календарийг Google Calendar- т оруулж болно.

Google calendar товлогдсон арга хэмжээнүүдийн талаар сануулдаг уу?

Тийм. Google Calendar товлосон арга хэмжээг эхлэхээс 10 минутын өмнө сануулга илгээх ба дэлгэц дээр цонх нээгдэж мэдэгддэг. Сануулах хугацааг та Calendar settings дотор өөрчилж чадна.
Дээш

Still have questions?

Contact us